Nr. 4 - 28 januar 1969
Gemmesider til Kongemappen. Grækenland
Riv på bagerste side. 20 kr