Nr. 46 - 25 november 1960
Har en skjold i kanten nederst v. ryg
25 kr