Gemmehæfte fra Dronningens sølvbryllup
30 kr. - bestil Royal 8