Kong Chr. X og Dr. Alexandrine.
Kongen med General Montgomery