Stort kartonark - reklame for BUKO smøreost. Fra ca. 1960
Der findes flere forskellige ark med andre ostevarianter og tøj.